... ... فال و آموزش فال
فال و طالع بینی
فال امروز
نوار ابزار فال
فال ورق آنلاین
فال تاروت آنلاین
فال تاروت

فال

7.10.06

فال هفت كارتي


@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@

كارت اول. گذشته. مسائل يا وقايعي از گذشته كه بر روي موضوع

.سوال شده تا ثير دارند

.كارت دوم. حال. معرف وضعيت فعلي

.كارت سوم. اينده نزديك

.كارت چهارم. افكارتان. وضعيت به شكلي كه شما ان را مي بينيد

كارت پنجم. ديگران. افرادي كه به شما و اين موضوع نزديك و

.تاثير گذار هستند

كارت ششم. كمك يا مشكلات. كمك غير منتظره. همچنين مي تواند

.معرف مشكلات و موانعي باشد كه ممكن است بر سر راه قرار بگيرند

.كارت هفتم. جواب نهايي


English

فال روزانه|فال عشق امروز|فال امروز|طالع بینی چینی سال 2010|تکرار کارت در فال تاروت
فال فردا|فال روز|طالع بینی روزانه|مدل لباس

Astrology.Entertainment