... ... فال و آموزش فال
فال و طالع بینی
فال امروز
نوار ابزار فال
فال ورق آنلاین
فال تاروت آنلاین
فال تاروت

فال

15.2.06


جهت موافق

.محبت. بخشش. همدردي. بينش. انطباق. دين داري

.اين كارت مي تواند معني ازدواج هم داشته باشد

جهت مخالف

.تكرار اشتباهات. سخاوت زياد و بي مورد. اسيب پذيري. سستي

.نا تواني. نحيفي. شورش. هرج و مرج. بي ديني

.پشت پا زدن به رسوم

English

فال روزانه|فال عشق امروز|فال امروز|طالع بینی چینی سال 2010|تکرار کارت در فال تاروت
فال فردا|فال روز|طالع بینی روزانه|مدل لباس

Astrology.Entertainment