... ... فال و آموزش فال
فال و طالع بینی
فال امروز
نوار ابزار فال
فال ورق آنلاین
فال تاروت آنلاین
فال تاروت

فال

11.8.06

tarot fal2

فال تاروت

يك دسته كارت تاروت از ۷۸ كارت تشكيل مي شود. در صورتي كه به

اين فال علاقه داريد ولي به كارت ها دسترسي نداريد مي توانيد

كارت هاي تاروت را درست كنيد. سري بزرگ شامل ۲۲ كارت است كه

( اغلب به مسائل و موارد مهم و ريشه دار موضوع مطرح شده ( نيت

مي پردازد. سري كوچك از چهار گروه مختلف ( هر گروه شامل ۱۴ كارت

در مجموع ۵۶ كارت ) تشكيل شده و در تفسير فال ، با مسائل جزئي و يا

كم اهميت تر ارتباط دارد. دقت و تعمق در تصاوير اين كارت ها

مي تواند كمك زيادي به درك معني واقعي انها بكند. به عنوان مثال به

.دو جام دقت كرده و تصوير كارت را با معني جهت موافق ان مقايسه كنيد

جهت مخالف كارت ها معمولا ( در بيشتر موارد ) معني متضادي با جهت

موافق دارند. در كارت ذكر شده جهت موافق بيانگر اتحاد بين دو نفر و

.جهت مخالف به معني گسيخته شدن روابط بين دو نفر است

براي اگاهي از نكات كلي انجام و تفسير اين فال لطفا به تفسير فال تاروت

مراجعه كنيد. همچنين جزئيات تفسير چند نوع متداول از اين فال در

انواع فال تاروت شرح داده شده است. براي نيت هايي كه در انها زمان

مطرح است مي توانيد به ميل خود از يكي از دو روشي كه در

.تخمين زمان با كارت هاي تاروت توضيح داده شده است استفاده كنيد

English

فال روزانه|فال عشق امروز|فال امروز|طالع بینی چینی سال 2010|تکرار کارت در فال تاروت
فال فردا|فال روز|طالع بینی روزانه|مدل لباس

Astrology.Entertainment