... ... فال و آموزش فال
فال و طالع بینی
فال امروز
نوار ابزار فال
فال ورق آنلاین
فال تاروت آنلاین
فال تاروت

فال

15.5.06

Eight-Pentacles


جهت موافق

.ساختن و به وجود اوردن. مهارت و هنر. كار متداوم

.براي كسب موفقيت بايد به كار ادامه داد. سود كم و جزئي


جهت مخالف

.عدم استفاده صحيح از مهارت و حرفه. عدم تمايل به كار. تنبلي

.سود كم و موقتي كه باعث از دست دادن بهره هاي مهم و اصلي مي شود

English

فال روزانه|فال عشق امروز|فال امروز|طالع بینی چینی سال 2010|تکرار کارت در فال تاروت
فال فردا|فال روز|طالع بینی روزانه|مدل لباس

Astrology.Entertainment