... ... فال و آموزش فال
فال و طالع بینی
فال امروز
نوار ابزار فال
فال ورق آنلاین
فال تاروت آنلاین
فال تاروت

فال

19.12.05


جهت موافق

پيروزي و پاداش بعد از كاري سخت و دشوار. بعضي اوقات اين كارت

.سمبل شخصي است كه تسليم نمي شود

.استقامت. پشتكار. اشفتگي. پريشاني. بد شانسي. وسيله نقليه


جهت مخالف

.شكست. عدم موفقيت. كوتاهي. حسادت. حرص و طمع. محدوديت

عدم كنترل نفس و تسلط به خود. شخصي كه با پناه بردن به الكل

يا مواد مخدر از حقايق مي گريزد. ممكن است اخطاري در مورد

.جاه طلبي بيش از حد و بيهوده باشد

English

فال روزانه|فال عشق امروز|فال امروز|طالع بینی چینی سال 2010|تکرار کارت در فال تاروت
فال فردا|فال روز|طالع بینی روزانه|مدل لباس

Astrology.Entertainment