... ... فال و آموزش فال
فال و طالع بینی
فال امروز
نوار ابزار فال
فال ورق آنلاین
فال تاروت آنلاین
فال تاروت

فال

6.5.06

Six-Pentacles


جهت موافق

.دريافت چيزي كه لياقت شخص است. هديه. خيرات

.اهدا و دريافت. پرداخت قروض


جهت مخالف

.از دست دادن پول به دليل بي توجهي. حسادت. قرض

.رشوه. بي عدالتي. مخاطرات مالي

English

فال روزانه|فال عشق امروز|فال امروز|طالع بینی چینی سال 2010|تکرار کارت در فال تاروت
فال فردا|فال روز|طالع بینی روزانه|مدل لباس

Astrology.Entertainment