... ... فال و آموزش فال
فال و طالع بینی
فال امروز
نوار ابزار فال
فال ورق آنلاین
فال تاروت آنلاین
فال تاروت

فال

1.5.06

Two-Pentacles


جهت موافق

از عهده انجام دو چيز بر امدن. احتياج به متعادل كردن فعاليت ها

.براي كسب موفقيت

جهت مخالف

.از دست دادن كنترل در انجام كار. عدم توانايي در به انجام رساندن كار

.قرض

English

فال روزانه|فال عشق امروز|فال امروز|طالع بینی چینی سال 2010|تکرار کارت در فال تاروت
فال فردا|فال روز|طالع بینی روزانه|مدل لباس

Astrology.Entertainment