... ... فال و آموزش فال
فال و طالع بینی
فال امروز
نوار ابزار فال
فال ورق آنلاین
فال تاروت آنلاین
فال تاروت

فال

7.10.06

فال تاروت انلاين

اگر كارت هاي تاروت را در اختيار نداريد مي توانيد فال تاروت را انلاين

انجام دهيد. در اينجا نيز مثل فال ورق هر كدام از فال ها با سه دسته

كارت مخلوط شده و مختلف همراه است چون اگر فقط يك دسته كارت باشد

.دوستاني كه زياد فال مي گيرند بزودي جاي كارت ها را حفظ خواهند كرد

ابتدا نوع فال و يك دسته از كارت ها را انتخاب كنيد. توضيح فال همراه

با كارت ها مي باشد. بر روي ۷۸ كارتي كه دريافت مي كنيد لحظه اي تعمق

كرده و هميشه كارت هايي را انتخاب كنيد كه بيشتر نظرتان را جلب كرده

و يا گرايش بخصوصي احساس مي كنيد. پس از مشاهده كارت، به معني

جهت مستقيم و تصوير ان دقت كرده و سعي كنيد بين نيت خود و موقعيت

كارت در فال و اين تصوير و معني، رابطه اي پيدا كنيد. در هر كدام

از فال ها پس از انكه كارت هاي لازم براي انجام فال انتخاب و تكميل

شدند مي توانيد با انتخاب يك يا دو كارت اضافي قسمت هاي بخصوصي از

ان فال را گسترش داده و معني كارت هاي اضافي را هم در نتيجه گيري خود

منظور كنيد. همچنين با مراجعه به انواع فال تاروت مي توانيد نوع ديگري

از فال تاروت را انتخاب كرده و با استفاده از كارت هاي موجود در اينجا

.انجام دهيد. اميد وارم فال خوب و سرگرم كننده اي داشته باشيد


فال سه كارتيفال پنج كارتيفال هفت كارتي


Links to this post:

Create a Link

<< Home

English

فال روزانه|فال عشق امروز|فال امروز|طالع بینی چینی سال 2010|تکرار کارت در فال تاروت
فال فردا|فال روز|طالع بینی روزانه|مدل لباس

Astrology.Entertainment