... ... فال و آموزش فال
فال و طالع بینی
فال امروز
نوار ابزار فال
فال ورق آنلاین
فال تاروت آنلاین
فال تاروت

فال

15.2.06


جهت موافق

.هماهنگي. توازن. برابري. صداقت. افتخار. توصيه. پرهيز كاري

.قاضي. وكيل. يك شخص با اهميت

جهت مخالف

.بي عدالتي. تبعيض. سو استفاده. تهمت هاي ناروا. جانب داري

.اين كارت بعضي اوقات مي تواند به معني طلاق باشد

English

فال روزانه|فال عشق امروز|فال امروز|طالع بینی چینی سال 2010|تکرار کارت در فال تاروت
فال فردا|فال روز|طالع بینی روزانه|مدل لباس

Astrology.Entertainment