... ... فال و آموزش فال
فال و طالع بینی
فال امروز
نوار ابزار فال
فال ورق آنلاین
فال تاروت آنلاین
فال تاروت

فال

31.10.07

فال عشق ماهانه - از 10 آبان تا 9 آذر - نوامبر


آپدیت بعدی : چهارشنبه 12 دی

توضيح : هر جا كه از كلمه ماه استفاده شده منظور ماه نوامبر است

فروردين

در مجموع ماه مناسبي براي مسائل عاطفي نيست. خود خواهي و سو تفاهم

موجب اختلاف و جدايي خواهند شد. امكانات و فرصت هاي مناسب كمتري

.در نيمه دوم ماه وجود خواهد داشت

ارديبهشت

يك دوره بسيار مثبت و رضايت بخش براي متولدين ارديبهشت. به واكنش

هايي كه نشان مي دهيد توجه بيشتري داشته باشيد. بهترين روز ها

.در سومين هفته قرار دارند

خرداد

.نوامبر براي عشق و مسائل عاطفي ماه مناسب و مثبتي برايتان خواهد بود

فشار عصبي كه ممكن است وجود داشته باشد تا وقتي كه به مشاجره و

.برخورد لفظي منجر نشود مشكلي ايجاد نخواهد كرد

تير

هر چند براي ايجاد دوستي هاي جديد دوره مساعدي است ولي براي روابط

عاشقانه موجود ماه دشواري خواهد بود. در نيمه دوم ماه از مشاجره

.شديدا خودداري كنيد چون مي تواند موجب قطع رابطه شود

مرداد

از نظر روابط عشقي ماه متوسطي محسوب مي شود. بهترين روز ها

.در اخرين هفته واقع شده اند

شهريور

.روابط عاشقانه در اين ماه ممكن است دچار اختلاف و سردي شوند

برخورد هاي نا مناسب مي توانند موجب جدايي شوند. امكان ايجاد

.دوستي هاي جديدي كه به روابط عشقي ختم شوند در اين ماه وجود دارد

مهر

از نظر ذهني با عشق و مسائل عاطفي مشغول خواهيد بود ولي بدست

اوردن فرصت هاي مناسب شايد تا حدودي مشكل باشد. در اين ماه

.امكان ايجاد روابط جديد برايتان وجود دارد

آبان

در اين ماه موانعي كه براي مسائل عشقي وجود داشتند تا حد زيادي

.برطرف خواهند شد. در اخرين هفته فرصت هاي خيلي خوبي خواهيد داشت

آذر

دوره نسبتا سختي براي متولدين اذر. روابط عاطفي دچار نوعي تزلزل

خواهند شد كه علت اصلي ان سو تفاهم است. نيمه دوم ماه

.بمراتب مشكل تر است

دي

در مجموع روابط عشقي و عاطفي در اين ماه خيلي مثبت و رضايت بخش

.خواهند بود. فرصت هاي بسيار خوبي در هفته سوم خواهيد داشت

بهمن

براي متولدين بهمن ممكن است ماه دشواري باشد. امكان ركود و سردي

روابط در اين ماه وجود دارد. در نيمه دوم ماه مشكلات بيشتري وجود

.خواهد داشت. از تهاجم و پرخاش شديدا دوري كنيد

اسفند

در مجموع دوره مساعدي محسوب نمي شود. اختلاف عقيده و سو تفاهم

.منجر به صدمه ديدن روابط عشقي خواهد شد

English

فال روزانه|فال عشق امروز|فال امروز|طالع بینی چینی سال 2010|تکرار کارت در فال تاروت
فال فردا|فال روز|طالع بینی روزانه|مدل لباس

Astrology.Entertainment