... ... فال و آموزش فال
فال و طالع بینی
فال امروز
نوار ابزار فال
فال ورق آنلاین
فال تاروت آنلاین
فال تاروت

فال

2.3.07

فال عشق ماهانه - از 9 مهر تا 9 آبان - اکتبر


توضيح : هر جا كه از كلمه ماه استفاده شده منظور ماه اکتبر است

فروردين

در مجموع دوره مساعدي براي مسائل عشقي محسوب مي شود. به علت

گرفتاري هاي شغلي امكان مشكلات جزئي در نيمه اول ماه

.وجود دارد. 24 و 27 اكتبر بهترين روز ها هستند

ارديبهشت

روابط عاشقانه در اين ماه ثبات بيشتري خواهند داشت. افرادي

كه تنها هستند شانس اشنايي با اشخاص جديد را بدست خواهند

.اورد. نيمه دوم ماه به مراتب بهتر از نيمه اول است

خرداد

دوره تقريبا نا مساعدي براي مسائل عاطفي محسوب مي شود. از

زير پا گذاشتن رسوم دوستي پرهيز كنيد. با افزايش فعاليت و تماس هاي

.اجتماعي، افراد مجرد امكان ايجاد دوستي هاي جديد خواهند داشت

تير

هر چند پيشرفت زيادي وجود نخواهد داشت ولي روابط ثبات بيشتري پيدا

.كرده و پيشرفت هاي جزئي و مثبتي مشاهده خواهد شد

.بهترين روز ها در اخرين هفته قرار دارند

مرداد

براي متولدين مرداد در اين ماه روابط عشقي با شانس همراه بوده و

در مجموع دوره خوشحال كننده و مناسبي خواهند داشت. 13 و 14 اكتبر

.بهترين روز ها هستند

شهريور

يك دوره نا مساعد براي مسائل عاطفي. بي توجهي و بي علاقگي همراه

با بدست نياوردن فرصت هاي مناسب موجب سرد شدن

.روابط عشقي خواهند شد

مهر

.يك دوره خيلي مثبت و رضايت بخش براي متولدين مهر ماه

.بهترين روز ها 13 و 14 اكتبر

آبان

در مجموع ماه نا مناسب و تا حدودي مشكل از نظر مسائل عاطفي خواهيد

.داشت. منبع اصلي مشكلات ممكن است گرفتاري هاي شغلي باشد

.از عصبانيت خودداري كنيد

آذر

با وجود برخورد هاي مختصري كه ممكن است وجود داشته باشد در مجموع

.ماه مساعدي محسوب شده و روابط عشقي بهبود مي يابند

.از تند خوئي و پرخاش خودداري كنيد

دي

مشكلاتي كه طي دو ماه گذشته وجود داشت در اين ماه تا حد زيادي

.برطرف شده و روابط عشقي بهبودي خواهند يافت

بهمن

در اين ماه امكان برخوردهاي ناراحت كننده و عدم توافق وجود دارد

بخصوص در نيمه اول ماه. از به ميان كشيدن مسائلي كه مي توانند

.موجب عصبانيت شوند پرهيز كنيد

اسفند

روابط عاطفي در اين ماه دچار سردي و ركود مي شوند. اختلاف عقيده

و سو تفاهم عوامل اصلي مشكلات هستند. سرد شدن روابط مي تواند

.تا حد بي تفاوتي و بي علاقگي پيشرفت كند

English

فال روزانه|فال عشق امروز|فال امروز|طالع بینی چینی سال 2010|تکرار کارت در فال تاروت
فال فردا|فال روز|طالع بینی روزانه|مدل لباس

Astrology.Entertainment