... ... فال و آموزش فال
فال و طالع بینی
فال امروز
نوار ابزار فال
فال ورق آنلاین
فال تاروت آنلاین
فال تاروت

فال

13.9.06

tarot 2

تفسير فال تاروت

اولين نكته اي كه در تفسير اين فال بايد به ان توجه كنيد استفاده از معني

كارت ها در جهت معكوس است. در نظر گرفتن يا نگرفتن معني معكوس

بستگي به انتخاب و تصميم خودتان دارد كه البته انتخاب شما هر چه كه

.باشد بايد براي تمام فال هايي كه مي گيريد ثابت باقي بماند

فرضا اگر تصميم گرفتيد كه از معني معكوس استفاده كنيد بايد هميشه

اين كار را انجام دهيد. استفاده از معني معكوس كارت ها موافقين و مخالفين

زيادي دارد ولي اكثريت معني معكوس را منفي بافي دانسته و بدون

در نظر گرفتن جهت كارت، هميشه معني جهت مستقيم را در تفسير خود

منظور مي كنند. توجه داشته باشيد كه اگر تصميم گرفتيد از جهت معكوس

استفاده كنيد، بعد از چيدن كارت ها، هنگامي كه مي خواهيد كارت ها را

يكي يكي برگردانيد، كارت ها را از راست به چپ برگردانيد كه جهت انها

عوض نشود. اگر كارت ها را از بالا به پايين و يا از پايين به بالا

.برگردانيد مسلما جهت انها عوض خواهد شد

براي انجام فال تاروت، ابتدا كارت ها را مخلوط كرده و به عبارتي بر

.بزنيد تا وقتي كه احساس كنيد بايد بر زدن را متوقف كنيد (BOR)

اگر براي شخص ديگري فال مي گيريد از او بخواهيد كه كارت ها را با

دستي كه به ان مسلط نيست كات كند. كات كردن يعني تقسيم كارت ها

به دو قسمت و قرار دادن قسمت پايين بر روي قسمت بالا. اگر براي

خودتان فال مي گيريد به كات كردن نيازي نيست. با مراجعه به

انواع فال تاروت و مطالعه چند نوع متداول اين فال مي توانيد شروع

به گرفتن فال كنيد. نكات جزئي براي تفسير هر فال در قسمت مربوط

به خود قيد شده است. نكته ديگري كه بايد به ان توجه داشته باشيد

در فال هايي كه با انواع كارت انجام مي شوند از قبيل فال ورق و فال

.تاروت، هر چه تعداد كارت ها بيشتر باشد تفسير فال سخت تر مي شود

در واقع مي توان تعداد كارت ها را به تعداد قطعات تابلوهاي پازل

.تشبيه كرد كه هر چه تعداد شان بيشتر باشد چيدن تابلو سخت تر مي شود

ضمنا در فال هاي توضيح داده شده در صورت تمايل مي توانيد هر قسمت

از فال را با كشيدن يك يا دو كارت اضافي از ميان كارت ها گسترش دهيد

ولي فراموش نكنيد كه اگر زيادي سخاوت مندانه كارت بكشيد با مشكل

!تابلوي پازل روبرو مي شويد

با انتخاب فال ساده اي مثل فال سه كارتي بر روي كارت هاي

بدست امده مطالعه و تعمق كرده و سعي كنيد بين نيت فال و معاني

. كارت ها رابطه اي پيدا كنيد

English

فال روزانه|فال عشق امروز|فال امروز|طالع بینی چینی سال 2010|تکرار کارت در فال تاروت
فال فردا|فال روز|طالع بینی روزانه|مدل لباس

Astrology.Entertainment