... ... فال و آموزش فال
فال و طالع بینی
فال امروز
نوار ابزار فال
فال ورق آنلاین
فال تاروت آنلاین
فال تاروت

فال

4.12.05


فال هرم

.اين فال براي هر گونه سوالي مناسب است

هرم از چهار رديف افقي تشكيل مي شود كه هر كدام از اين

.رديف ها حاوي اطلاعاتي در مورد سوال مطرح شده است

.رديف اول كه همان كارت اول است وضعيت كلي مسئله را نشان مي دهد

رديف دوم كه از كارت هاي دوم و سوم تشكيل شده است درمورد

.تصميم گيري و انتخاب است

رديف سوم در باره موارد و عواملي است كه در موضوع مطرح شده

.تاثير دارند

.رديف چهارم ، راه حلي است كه كارت ها به شما پيشنهاد مي كنند.حالا اولين كارت را انتخاب كرده و روي ان كليك كنيد

( كه در مورد وضعيت كلي مسئله است )

كارت انتخابي در صفحه اي كوچك مشاهده خواهد شد كه با كليك بر

روي ان مي توانيد از معني كارت اگاه شويد. اين صفحه كوچك را

.ببنديد و تا كارت دهم به همين طريق ادامه دهيد

اگر در بين كارت هايي كه دريافت كرده ايد كارت بخصوصي تكرار شده

است ( فرضا دو تا هشت مختلف ) ممكن است معني جديدي بوجود امده

.باشد. براي اطلاع از ان اينجا را كليك كنيد

.در خاتمه وجود يا عدم وجود اين تركيبات را بررسي كنيد

.اميد وارم فال خوب و سرگرم كننده اي داشته باشيد

English

فال روزانه|فال عشق امروز|فال امروز|طالع بینی چینی سال 2010|تکرار کارت در فال تاروت
فال فردا|فال روز|طالع بینی روزانه|مدل لباس

Astrology.Entertainment