... ... فال و آموزش فال
فال و طالع بینی
فال امروز
نوار ابزار فال
فال ورق آنلاین
فال تاروت آنلاین
فال تاروت

فال

4.12.05


نعل اسب


اين فال با هفت كارت انجام شده و براي سوالهاي مهم از ان

.استفاده مي شود

كارت اول. در مورد گذشته مسيله اي كه مطرح شده

كارت دوم. زمان حال

كارت سوم. اينده نزديك

كارت چهارم. در مورد نكات پيش بيني نشده

كارت پنجم. اطرافيان

كارت ششم. دوست و دشمن

كارت هفتم. نتيجه نهايي

.حالا اولين كارت را انتخاب كرده و روي ان كليك كنيد

( كه در مورد گذشته موضوع نيت شده است )

كارت انتخابي در صفحه اي كوچك مشاهده خواهد شد كه با كليك بر

روي ان مي توانيد از معني كارت اگاه شويد. اين صفحه كوچك را

.ببنديد و تا كارت هفتم به همين طريق ادامه دهيد

اگر در بين كارت هايي كه دريافت كرده ايد كارت بخصوصي تكرار شده

است ( فرضا دو تا هشت مختلف ) ممكن است معني جديدي بوجود امده

.باشد. براي اطلاع از ان اينجا را كليك كنيد

.در خاتمه وجود يا عدم وجود اين تركيبات را بررسي كنيد

.اميد وارم فال خوب و سرگرم كننده اي داشته باشيد

English

فال روزانه|فال عشق امروز|فال امروز|طالع بینی چینی سال 2010|تکرار کارت در فال تاروت
فال فردا|فال روز|طالع بینی روزانه|مدل لباس

Astrology.Entertainment